Investice
pro vaše děti a vnoučata
Chci investovat
Dlouhodobé investování
s pozitivním dopadem na životní prostředí
Chci investovat
Previous
Next

Český fond lesů

Investujeme
perspektivně

Jsme investiční fond, zaměřený na lesnictví a udržitelnou produkci dřeva.

Realizujeme změny
pro klima a přírodu

Hospodaříme jinak a cílíme tak na větší ekologický efekt lesa a zároveň vyšší výnos investora.

Naše cesta

Metoda hospodaření

Chápeme výzvy lesního hospodaření – klimatická změna, sucho, kůrovcová kalamita. Jako odpověď volíme jiné metody hospodaření – tzv. hospodaření způsobem přírodě blízkým, což je soubor metod známých, ověřených a po staletí praktikovaných, u nás a v Německu však mívaly málo zastánců. To se postupně mění, např. bavorské státní lesy představily koncept adaptace lesních porostů na klimatickou změnu v roce 2006. Tyto metody volíme i proto, že přinášejí největší efekt pohlcení uhlíku z atmosféry a velký efekt zadržení vody v krajině.

Hospodaříme v souladu s principy Pro Silva

Naše lesy mají certifikaci PEFC a od roku 2024 budou mít i certifikaci FSC

Obnova lesa

Klademe důraz na využití přirozených schopností lesa se obnovit. Přirozeně obnovovaný les je pestřejší druhově, tloušťkově i výškově, a proto i odolnější a zdravější. Bonusem jsou nižší náklady na sazenice. Hajný však musí růst usměrňovat, protože les přírodě blízký není totéž, co divoký prales – je to pořád les hospodářský a cílem zůstává produkce kvalitního dřeva.

Těžba dřeva

Les neplánujeme těžit na velkou holinu, pro těžbu se vybírají jen některé zralé stromy. Staré stromy porostou společně s mladými a nároky na odbornost hajného jsou proto vyšší – musí rozhodovat o těžbě více citem a vyhlídkami jednotlivých stromů, nelze rozhodovat podle tabulek od stolu. Větší úsilí a odbornost se však vyplatí, odměnou je zdravý les, permanentní pokryv půdy, zdravější příroda a rovnoměrná produkce dřeva.

Ekologický efekt investice

Nestačí se jen adaptovat na klimatickou změnu, je potřeba řešit i její lokální příčiny. Chápeme, že nespasíme celou planetu, ale svým rozhodnutím můžeme sami přispět lokálně, a to hned. Námi preferovaný způsob hospodaření přírodě blízký napravuje klíčové lokální příčiny v zárodku:

O fondu

Český fond lesů SICAV a.s. je společným projektem manažerů Českého fondu půdy a investiční společnosti Conseq. Největším investorem jediného podfondu kvalifikovaných investorů je penzijní společnost s podílem 20%, dále pak řada fyzických osob, pojišťovna a jiné investiční fondy.

Lesy fondu jsou v majetku 100% dceřinné společnosti Lesy Klatovy s.r.o.

Proč investovat s námi

Sdružujeme investory sdílející naši vizi, protože malý investor ji sám efektivně realizovat nemůže. Vlastnictví lesa je odpovědnost. Řádná péče o les s sebou nese náklady a sdružení investorů do fondu přináší úspory z rozsahu, které jsou z ekonomického pohledu zásadní:

Blog

Články našeho odborného lesního hospodáře

https://www.aleserber.cz/inpage/mojeclanky/   https://www.aleserber.cz/inpage/rozhovory/

Zobrazit celé

Polesí Hostín-Liblice 606 hektarů

V únoru 2023 jsme dokončili nákup polesí „Velkostatek Liblice“ o výměře 620 hektarů východně od Mělníka. Jedná se o ucelené a krásné převážně borovicové lesy. …

Zobrazit celé

Polesí Týnec 1040 hektarů

V září 2021 jsme dokončili nákup lesního celku „Týnec“ jižně od Klatov o celkové výměře 1040 hektarů. V místě zaměstnáváme 5 lidí, z toho 2 …

Zobrazit celé

Kontaktujte nás

Vedení fondu
Investiční společnost
Odborný lesní hospodář a lesní správce
Fořt polesí Loreta
Fořt polesí Běšiny

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.